გვერდი Discovery Georgia დამზადდა, სადაც საქართველოს ისტორიული, ბუნება, კურორტები და კულინარიაა აღწერილი