არჩევნები 410 საარჩევნო უბანზე ჩატარდა, რომლებშიც ჯამში 402 091 ამომრჩეველი იყო რეგისტრირებული