როგორც სამხარაძე განმარტავს, რუსეთის ქმედებები და პოლიტიკა მეზობლების მიმართ საფრთხის შემცვლელია არამხოლოდ შავი ზღვის რეგიონისთვის, არამედ მთლიანად ევროპული უსაფრთხოებისთვის.