ფიზიკურ პირებს ეძლევათ შესაძლებლობა, დისტანციური არხებით ტრანზაქციები საკომისიოს გარეშე განახორციელონ

ის მომხმარებლები, რომლებსაც სესხის მომსახურების გადახდა უწევდათ, შეძლებენ მაისის ჩათვლით გადაავადონ ყოველთვიური გადასახადი.

რეკლამა: 0:05