საკმაოდ ხშირია შემთხვევები, როდესაც მშობელი მთელი მონდომებით „ასწავლის“ ბავშვს იმას, თუ რისი უნდა ეშინოდეს მას.