ბევრი შეხვედრა მაქვს, ადგილობრივ ინვესტორებთან, ვისაც საკუთარი სახსრების დაბანდება უნდა, მოდიან და გვეუბნებიან, რომ თქვენთან გვინდა ამის გაკეთება და მუშა ხელი არა გყავთ, - აცხადებს ლადო კახაძე.