საბოლოო ჯამში ძალიან კარგი ადამიანი, უბრალოდ, იმედები იმ მხრივ გამიცრუვდა, რომ თავიდან მას ჰქონდა მკაცრი რეაქცია