ინდოეთმა საკუთარი საზღვრები კორონავირუსის გავრცელების შეჩერების მიზნით 2020 წლის მარტში ჩაკეტა და ვიზების გაცემა შეწყვიტა

ისრაელში ტურისტები მხოლოდ იმ ქვეყნებიდან დაიშვებიან, რომლებიც დაინფიცირების მაღალი მაჩვენებლის გამო ე.წ. წითელ სიაში არ არიან შეყვანილი

ისრაელში ტურისტები მხოლოდ იმ ქვეყნებიდან დაიშვებიან, რომლებიც ინფექციის მაღალი მაჩვენებლების გამო ე.წ. წითელ სიაში არ არიან შეყვანილი