მთავრობას აქვს საკმარისი ძალა და საზოგადოების მხარდაჭერა, რომ ეს საკითხები პრაგმატულად გადაჭრას.

სტატიაში ყურადღება აჭარის, როგორც ზღვისა და მთის ტურისტული პროდუქტებით მრავალფეროვან მიმართულებაზე გამახვილდება.