"დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მთავარი გამოწვევა არა პანდემიაა, არამედ ინფლაცია და თვითღირებულების ზრდა"