ზოგიერთ ქალაქსა და სოფელში 2 კვირის განმავლობაში დისტანციურ რეჟიმში წარიმართება.