გიორგი მშვენიერაძემ თავაძეს პოლიტიკური პლურალიზმის შესახებ ციტატა წაუკითხა და დაინტერესდა, თუ არის მისთვის ცნობილი, ვინ არის ციტატის ავტორი