"საიას" იურისტის თქმით, მოსამართლისა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის ბოლოდროინდელი საჯარო განცხადებები სამოსამართლო ეთიკის წესების დარღვევის ნიშნებს შეიცავს

დღეს არსებულ პრობლემამდე მივედით იქიდან გამომდინარე, რომ წლების განმავლობაში არ განხორციელებულა მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ცვლილებები და რეგულაციები, რაზეც ვსაუბრობდით. ეს არის შედეგი იმ პრობლემისა, რაც არის ძალიან დიდი ძალაუფლების კონცენტრაცია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოში.

არამოსამართლე წევრების მიერ შეთავაზებული წინადადება ხუთ ძირითად პრინციპს ეფუძნება, რომლის მიხედვითაც უმაღლესი ინსტანციის სასამართლოსთვის მოსამართლეები უნდა შეირჩეს