ვირტუალური რეალობის ტექნოლოგია ქმნის ერთგვარ ილუზიას, რაც ტვინს საშუალებას აძლევს ფოკუსირდეს ამ ილუზიაზე და ნაკლებად იგრძნოს ტკივილის გადამცემი სიგნალები

რეკლამა: 0:05