"მთავრობას დაგეგმილი აქვს 7 მლრდ. ლარის მობილიზება მხოლოდ სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. ინფრასტრუქტურაში დაიხარჯება 32 მლრდ. ლარი მთელი რეგიონების განსავითარებლად" - თქვა ღარიბაშვილმა.