"ვინც დღეს პროდუქტებზე და საჭირო ნივთებზე ფასს წევთ ხელოვნურად, თქვენ ხართ მოღალატეები, ეს ერთი, მეორე, ყველამ დააფიქსირეთ და გამოაქვეყნეთ!