ნებისმიერი კომპანიისათვის, რომელიც ნებისმიერ სფეროში საქმიანობს, ძლიერი ლიდერი წარმატების უცვლელი წინაპირობაა