"ეს არის საკუთრება, რომელშიც არავის არ აქვს შესვლის უფლება ნებართვის გარეშე და კრებას კარებს უმტვრევენ და ვარდებიან შიგნით?"

ანა დოლიძე მეორე ნახევრის ვინაობას არ ამხელს და ამბობს, რომ სანამ შეძლებს, დამალავს.