შემუშავდება ახალი მიდგომა ქვეყნებში ბიზნეს და საინვესტიციო კლიმატის შესაფასებლად

ეს ის პროცესია, როცა ფულის დაზოგვა ხარისხის ხარჯზე, დანაშაულის ტოლფასია

Making Science საქართველოდან განახორციელებს ოპერირებას და ქართულ კომპანიასთან ერთად, მომსახურებას გაუწევს საერთაშორისო კლიენტებს