კაცებს უფრო დიდი მოცულობის ტვინი აქვთ, თუმცა ქალები მათ ტვინს [მოცულობის მიუხედავად] ხშირად უფრო ეფექტიანად იყენებენ.