ზაფხულში კანში გროვდება მეტი თავისუფალი რადიკალები, ასევე უნდა ვუფრთხილდეთ მზის სხივების ზემოქმედებით გამოწვეულ დაბერებას.ზაფხულის ცხელი დღეების დადგომასთან  ერთად უნდა ვიხმაროთ დამატენიანებლები მზის დამცავი ფილტრებით SPF 30-50.

რეკლამა: 0:05