ადვოკატის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა, ნანა ფილაურის განცხადება თანდართული მასალებით, დეტალურად შეისწავლა და მიიჩნევს, რომ პროფესიული მოვალეობის შესრულების გამო, ადვოკატზე მიზანმიმართული ზეწოლა ხორციელდება.