კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ კარიკატურისტებს მსოფლიოს ყველა ქვეყნიდან. პროექტი მიზნად ისახავს დიდი მხატვრის შესახებ ცნობადობის ამაღლებას და მისი შემოქმედების თანამედროვე ჭრილში გააზრებას.