პროექტი ხელს შეუწყობს საქართველოს პოპულარიზაციას ნიდერლანდების სამეფოში და გააღრმავებს კავშირებს სხვადასხვა ქვეყანაში მოღვაწე დიასპორულ ორგანიზაციებს შორის.