"მოგმართავთ თხოვნით, რათა ამომიღოთ საპარლამენტო სიიდან, რეალურად უსამართლო შესაძლებლობის წარმოშობამდე".