„მოწვეულია საქართველოს ყველა ხელისუფლების წარმომადგენელი, დღევანდელი, გუშინდელი და გუშინწინდელი: პრემიერები და საგარეო საქმეთა მინისტრები, რომლებიც მონაწილეობდნენ საქართველოს ევროპისკენ სვლაში.“

"რაც შეეხება ცალკეულ საკითხებს, იქნება ეს საკანონმდებლო მოწესრიგების თუ პრაქტიკის გაუმჯობესების საჭიროება, სწორედ ამიტომაც არის სახალხო დამცველი, რომ, პარლამენტთან ერთად, ამ საკითხებზე ვიმუშაოთ"