ქვეყანა როგორ უნდა გამოიყვანოთ ჩიხიდან, ეს კი გეცოდინებათ, მაგრამ აბა ისე თუ ერკვევით პოლიტიკაში?