მნიშვნელოვანია გქონდეთ კავშირი ადამიანებთან, რომლებიც სტიმულს მოგცემენ. გააკეთეთ ჩანაწერები, თუ რა მოგწონთ ამ ადამიანებში, მათ გაკეთებულ საქმეში, დროთა განმავლობაში მოგემატებათ იდეები, ეს ყველაფერი საქმეში გამოგადგებათ და ცხოვრებაც ბევრად საინტერესო გახდება.

პიროვნების ფორმირება პირველ რიგში იწყება ოჯახიდან, ის არის ფუნდამენტი, რაზეც აიგება პიროვნების შემდგომი ცხოვრება. ყველა ოჯახს აქვს თავისი ფასეულობები.სასურველია, რომ ოჯახის ფასეულობა იყოს სიყვარული. შვილებს უნდა ასწავლოთ საკუთარი თავის მიღება, რომელსაც სწავლობენ მშობლებისგან უპირობო სიყვარულით. ასევე, ურთიერთგაგება, ერთმანეთზე ზრუნვა, შრომისმოყვარეობა, სხვისი შრომის პატივისცემა და სხვ.

რეკლამა: 0:05