დანაშაულის მოტივად გამოძიება ფინანსურ გამორჩენას ასახელებს. დანაშაული 6 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.