ბრიტანეთის 45 წლის მოქალაქემ ახალი კორონავირუსის გადატანის შემდეგ სმენა ნაწილობრივ დაკარგა