რუსეთს იმდენი ცოდვა აქვს ზურგზე მსოფლიოს ხალხის წინაშე, რომ ამაზე უფალი თვალებს არ დახუჭავს