როგორც პოსტიდან ირკვევა, მან საჩხერეში შეიძინა პური, რომლის გაჭრის შემდეგაც აღმოაჩინა ბოთლის თავსახური.