რუსა მორჩილაძის სიმღერა „იები“, რომლის პირველი ვერსია ნინო ქათამაძისგან მოვისმინეთ, შემდეგში არაერთი ვარიანტით შემოგვთავაზა სხვადასხვა მომღერალმა, მათ შორის, უამრავჯერ, მუსიკალურ კონკურსებში.

ამჯერად ეს სიმღერა განსხვავებულად წარმოგვიდგინეს „რანინაში“ – „იები“ „ქუინტესენსის“ თანხლებით, კონკურსანტმა, მარიტა ხვედელიძემ შეასრულა.