ანს. თბილისი

"პოპური"
კომპოზიტორი
გოგი ცაბაძე, დავით თორაძე, სულხან ცინცაძე
ტექსტის ავტორი
ლევან ჭუბაბრია, პეტრე გრუზინსკი, მორის ფოცხიშვილი
რეკლამა: 0:05