არა

"საქართველო"
კომპოზიტორი
ზურა ჯავახია, თორნიკე ჯაფიაშვილი, გიორგი სიბაშვილი
ტექსტის ავტორი
ზურა ჯავახია, თორნიკე ჯაფიაშვილი, გიორგი სიბაშვილი
რეკლამა: 0:05