დათო გველესიანი

"ჭრელ კაბაში"
კომპოზიტორი
დათო გველესიანი
ტექსტის ავტორი
თინათინ მღვდლიაშვილი