დათო ნეფარიძე

"არ მჯერა "
კომპოზიტორი
ხალხური
ტექსტის ავტორი
ხალხური