ფატი ბროლაშვილი

"თუკი არ გიყვარდი"
კომპოზიტორი
ფატი ბროლაშვილი
ტექსტის ავტორი
დათო ბროლაშვილი