გიორგი და ლუკა ჭოხონელიძეები

"ისე ძლიერ შეგიყვარე"
კომპოზიტორი
ნატო გელაშვილი
ტექსტის ავტორი
ნატო გელაშვილი