კვარტეტი ჯეო-არტი

"ოცნების გემი"
კომპოზიტორი
მიშა ცინცაძე
ტექსტის ავტორი
მიშა ცინცაძე