ლევან ბეიტრიშვილი და ბ17

"წარმოიდგინე"
კომპოზიტორი
ლევან ბეიტრიშვილი და ზურა კიკნაძე
ტექსტის ავტორი
ლევან ბეიტრიშვილი