ლევან ბეიტრიშვილი და ბ17

"მოგისმენ ბევრს"
კომპოზიტორი
ლევან ბეიტრიშვილი
ტექსტის ავტორი
ლევან ბეიტრიშვილი