ლოლა

"მადლობა ამისთვის"
კომპოზიტორი
რუსა მორჩილაძე
ტექსტის ავტორი
ირინა სანიკიძე