ქართული კვარტეტი

"მზის სხივები"
კომპოზიტორი
ნათია ზეინკლიშვილი
ტექსტის ავტორი
ირინა სანიკიძე