თსუ გორდელა

"იმიტომ რომ"
კომპოზიტორი
ლევან ბეიტრიშვილი
ტექსტის ავტორი
ლევან ბეიტრიშვილი