გიორგი შალვაშვილი – შენი მჯეროდა

გიორგი შალვაშვილი – შენი მჯეროდა

კომპოზიტორი: ნანა პავლიაშვილი

ტექსტი: ნანა პავლიაშვილი

სულ: 769 ხმა