იზრდება თუ არა ახალი კომპანიების რაოდენობა, როგორია მათი რეგისტრაციის ინტენსივობა და და რა სტატისტიკა აქვს ბიზნესკატალოგს?

იზრდება თუ არა ახალი კომპანიების რაოდენობა, როგორია მათი რეგისტრაციის ინტენსივობა და და რა სტატისტიკა აქვს ბიზნესკატალოგს?

ბიას ბიზნესკატალოგის მიხედვით, საქართველოში კომპანიების დიდი ნაწილის სამართლებრივი ფორმა შპს და სააქციო საზოგადოებაა. როგორც ბიზნესის ინფორმაციის დამუშავების უფროსი სპეციალისტი ”ბიზნესკურიერთან” საუბარში ამბობს, ბოლო წლების სტატისტიკის მიხედვით, შპს-ების რეგისტრაციის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 2014 წელს ფიქსირდება. რას უკავშირდება, რომ ბოლო წლებში ინტენსივობამ იკლო და რატომ ანიჭებენ უპირატესობას კომპანიები შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას რეგისტრირებას?

 

 

 

 

 

გადაცემის ჩანაწერი

26 ოქტომბერი, 2016

სხვა ჩანაწერები