B17 – მილიონი

B17 – მილიონი

კომპოზიტორი: ლევან ბეიტრიშვილი და ზურა კიკნაძე

ტექსტი: ლევან ბეიტრიშვილი

სულ: 145 ხმა