მარიამ ელიეშვილი – მახინჯი ვარ

მარიამ ელიეშვილი – მახინჯი ვარ

კომპოზიტორი: ჟუჟუნა ჭრელაშვილი

ტექსტი: ჟუჟუნა ჭრელაშვილი

სულ: 1703 ხმა