ქ. ახალციხეში „იმპექსის“ განახლებული კონცეფციის უკვე მეორე აფთიაქი გაიხსნა (მის: კოსტავას ქუჩა # 15). სააფთიაქო ქსელი „იმპექსი“ უწყვეტად განაგრძობს აფთიაქების ხელმისაწვდომობის გაზრდასა და მთელი საქართველოს მასშტაბით არსებული აფთიაქების ეტაპობრივ რებრენდინგს.

11 მაისის ჩათვლით, „იმპექსის“ 100-ზე მეტ აფთიაქში შეგიძლიათ, ისარგებლოთ ორგანული და ნატურალური კოსმეტიკის კვირეულის განსაკუთრებული შეთავაზებებით და მიიღოთ 50%- მდე ფასდაკლება „იმპექსის“ ექსკლუზიურ თავის მოვლის ორგანულ და ნატურალურ ევროპულ ბრენდებზე: PHYTORELAX, INTRA, COSTANURE, MONBRUN, ALPHANOVA SUN, ALPHANOVA BEBE, Alphanova Kids, SUNKISSED და ა.შ.

„იმპექსი“ ორიენტირებულია მაღალი ხარისხის იტალიური, გერმანული, ბრიტანული, ფრანგული და პოლონური კოსმეტიკური ბრენდები ხელმისაწვდომ ფასად მიაწოდოს ქართველ მომხმარებელს.

„იმ­პექ­სის“ სა­აფ­თი­ა­ქო ქსე­ლი, და­არ­სე­ბის დღი­დან ერთ-ერთ მო­წი­ნა­ვე პო­ზი­ცი­ას იკა­ვებს ფარ­მა­ცევ­ტულ სექ­ტორ­ში მე­დი­კა­მენ­ტე­ბის ფარ­თო ასორ­ტი­მენ­ტის შე­ღა­ვა­თი­ან ფა­სად შე­თა­ვა­ზე­ბით. „იმ­პექსფარ­მი“ 1999 წლი­დან ახორ­ცი­ე­ლებს ექ­სკლუ­ზი­უ­რი მე­დი­კა­მენ­ტე­ბის, სა­მე­დი­ცი­ნო ტექ­ნი­კის, კოს­მე­ტი­კუ­რი ბრენ­დე­ბის იმ­პორ­ტს მსოფ­ლი­ოს წამ­ყვა­ნი ქვეყ­ნე­ბი­დან და დის­ტრი­ბუ­ცი­ას სა­ქარ­თვე­ლოს ბა­ზარ­ზე. კომ­პა­ნია 100-ზე მეტ მე­დი­კა­მენ­ტე­ბის მწარ­მო­ე­ბელ­თან თა­ნამ­შრომ­ლობს, რომ­ლე­ბიც პრე­პა­რა­ტებს სა­ერ­თა­შო­რი­სო ფარ­მა­ცევ­ტუ­ლი GMP სტან­დარ­ტე­ბის შე­სა­ბა­მი­სად აწარ­მო­ე­ბენ.  სა­აფ­თი­ა­ქო ქსე­ლი „იმ­პექ­სი“ ასევე ერთ-ერთი პირ­ვე­ლია ფარ­მა­ცევ­ტულ სექ­ტორ­ში, რო­მელ­მაც და­ი­წყო თურ­ქე­თი­დან მე­დი­კა­მენ­ტე­ბის იმ­პორ­ტი სა­ქარ­თვე­ლო­ში და 80%-მდე ფას­დაკ­ლე­ბუ­ლი ღი­რე­ბუ­ლე­ბით თურ­ქე­თი­დან იმ­პორ­ტი­რე­ბუ­ლი პრე­პა­რა­ტე­ბის შე­ძე­ნა მომ­ხმა­რე­ბელს შე­უძ­ლია „იმ­პექ­სის“ აფ­თი­აქებ­ში, მთე­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს მას­შტა­ბით, ყვე­ლა რე­გი­ონ­ში.

”იმპექსის“ სააფთიაქო  ქსელი ხელს უწყობს მის მომხმარებლებს მუდმივად დაზოგონ და ამას მოხმარებელის ინდივიდულურ საჭიროებებს მაქსიმალურად მორგებული დაგროვებითი და ფასდაკლების ბარათის- „ზე ბარათის“ საშუალებით ახერხებს. „ზე ბარათის“ გამოყნებით მომხმარებლებს შეუძლიათ შეიძინონ მათთვის სასურველი პროდუქცია მუდმივი ფასდაკლებით და პარალელურად დააგროვონ ქულები, ანუ სხივები. ბარათის განსაკუთრებულობა იმაში მდგომარეობს, რომ დაგროვილი ქულების ანუ სხივების გადაცვლა ნებისმიერ პროდუქციაზეა შესაძლებელი შეუზღუდავად. ბა­რათ­ზე ზო­გად სქე­მას­თან ერ­თად და­მა­ტე­ბით მოქ­მე­დებს: მშო­ბელ­თა, პენ­სი­ო­ნერ­თა, დევ­ნილ­თა სქე­მე­ბი. თი­თო­ე­უ­ლი სქე­მის ბე­ნე­ფი­ცი­ა­რის­თვის კი შექ­მნი­ლია მომ­ხმა­რებ­ლის ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლურ სა­ჭი­რო­ე­ბებ­ზე მორ­გე­ბუ­ლი შე­თა­ვა­ზე­ბე­ბი.

„იმპექსი“ ექსკლუზიური შეთავაზებებით, კომფორტული გარემოს შექმნით, მომხმარებელზე მორგებული სერვისების განვითარებით და მაღალხარისხიანი მომსახურებით განაწყობს მომხმარებლებს სიცოცხლისთვის, სილამაზისთვის და ჯანმრთელობისთვის.

და­მა­ტე­ბი­თი ინ­ფორ­მა­ცი­ის­თვის ეწ­ვი­ეთ “იმ­პექ­სის“ Facebook გვერდს:

https://www.facebook.com/ImpexPharmacy

R

მსგავსი თემები