დღეიდან მთელ საქართველოში სწავლა დაიწყო. ქვეყნის მასშტაბით 55 000-მდე პირველკლასელი მიდის სკოლაში. აქედან საჯარო სკოლებში 48 254, ხოლო კერძო სკოლებში 6 067 მოსწავლეა დარეგისტრირებული.

მოსწავლეებს და ასევე მათ დამრიგებლებს განახლებული სპეციფიკის „ბუქები“ უკვე დაურიგდათ, პირველკლასელებს საჩუქრად გოგებაშვილის განახლებული „დედაენა“ გადაეცათ

გარდა ამისა, დღეიდან სკოლებში ახალის საგნის სწავლება იწყება სახელწოდებით „მოქალაქე“. მას მე-7 კლასელები შეისწავლიან და ის სამოქალაქო განათლების მიმართულებას მოიცავს. ის აქამდე მხოლოლდ მაღალ კლასებში ისწავლებოდა.

რაც შეეხება თავად საგანს, „მოქალაქე“ მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა სახელმწიფოსა და ოჯახის მიმართ საკუთარი უფლება-მოვალეობები, ადრეული ქორწინების რისკები, სახელმწიფოს მოწყობის წესი, საქართველოს მიმართება ევროკავშირთან და დასავლურ ქვეყნებთან და სხვა ასეთი საკითხები.

ახალი საგანი „მოქალაქე“ სამოქალაქო განათლების მიმართულებას მოიცავს და ის დღემდე მხოლოდ მე-3, მე-4, მე-9 და მე-10 კლასებში ისწავლებოდა.

დაგეგმილია, რომ ეს საგანი 2020-2021 სასწავლო წელს ახალ საგნად მე-8 კლასშიც უნდა შევიდეს.

მაია მამულაშვილი
ავტორი

მსგავსი თემები