პატარა ანიკოს საზოგადოების დახმარება სჭირდება. მას დაბადებიდან აქვს გალენის ვენის მალფორმაცია. არსებობს მუდმივი საშიშროება, რომ ვენა გასკდეს და ბავშვი დაიღუპოს.

აუცილებელია სასწრაფო ოპერაცია, რომელიც საქართველოში არ კეთდება. ოპერაციისთვის საზღვარგარეთ წაყვანა დაკავშირებულია დიდ თანხებთან, რისი საშუალებაც ოჯახს არ აქვს და დახმარებას საზოგადოებას სთხოვს.

დახმარების სურვილის შემთხვევაში, თანხა შეგიძლიათ ჩარიცხოთ შემდეგ ანგარიშზე:

საქართველოს ბანკი: GE43BG0000000498875983

მიმღები: კასრაძე თამარი.

პატარა ანიკოს საზოგადოების დახმარება სჭირდება

მსგავსი თემები