ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის აბიტურიენტების რეგისტრაცია მარტის ბოლოს სრულდება. რა უნდა გაითვალისწინონ აბიტურიენტმა უნივერსიტეტის არჩევისას, რა უნდა იცოდნენ, როცა საგანმანათლებლო პროგრამას ირჩევენ, აქვს თუ არა უპირატესობა და რა, კერძო უნივერსიტეტებს ამ და სხვა საკითხებზე გადაცემაში ,,სახალხო პლატფორმა” შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის (IBSU) საზოგადოებასთან ურთიერთობის და მარკეტინგის დეპარტამენტის უფროსთან თამარ შოშიაშვილთან ვისაუბრეთ.

რა უნდა გაითვალისწინოს აბიტურიენტმა უნივერსიტეტის შერჩევისას? არის თუ არა განსხვავება კერძო და სახელმწიფო უნივერსიტეტებს შორის?

აბიტურიენტმა ყურადღება უნდა გაამახვილოს განათლების ხარისხზე, რომელსაც უნივერსიტეტი იძლევა. ამისთვის, უნდა გადაამოწმოს უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი, რამდენად წარმატებით აგრძელებენ კარიერას ისინი შრომის ბაზარზე. ასევე, სწავლის ხარისხის გარდა, აბიტურიენტებმა კარგი იქნება გაითვალისწინონ, რამდენად მრავალფეროვან და საინტერესო სტუდენტურ ცხოვრებას სთავაზობს მათ უნივერსიტეტი.

რაც შეეხება კერძო და სახელმწიფო უნივერსიტეტებს შორის სხვაობას. გამომდინარე იქიდან, რომ კერძო უნივერსიტეტებში შედარებით მცირე რაოდენობის სტუდენტები სწავლობენ, მათ მეტად ეძლევათ საშუალება გამოავლინონ საკუთარი უნარები და შესაძლებლობები, იმუშაონ მცირე ჯგუფებში, განათლების მიღებასთან ერთად განივითარონ შემდგომი საქმიანობისთვის საჭირო უნარები და კომპეტენციები. კიდევ ერთი განსხვავება შეიძლება იყოს ისიც, რომ კერძო უნივერსიტეტები მეტად არიან ორიენტირებული სტუდენტებზე, ზრუნავენ მათ სტაჟირებაზე, დასაქმებაზე და კარიერულ განვითარებაზე.

ვრცლად…

მსგავსი თემები