ევროპელების დიდი ნაწილი ჯერ კიდევ ნაღდ ფულს ანიჭებენ უპირატესობას, როდესაც აზიის ქვეყნები ძირითადად უნაღდო ანგარიშსწორებას მიმართავენ.

 

ამ დასკვნამდე მივიდა 2018 წლის განმავლობაში ნაღდი გადახდების მსოფლიო ანგარიში, რომელშიც შედის სხვადასხვა კვლევები და გაანალიზებულია ადამიანების ფულით ან ბარათით გადახდის ჩვევა.

მსგავსი თემები